Společníci

Z Elder Scrolls wiki - Skyrim návod, walkthrough, cheaty, největší stránka o sérii Elder Scrolls v Čechách!

Stránka cs.elderscrolls.pedie.EU je již plně editovatelná. Do jejího rozvoje se může zapojit každý!

Společník

Společníci jsou osoby, které budou bojovat po boku hráče pokud si získá jejich důvěru. Budou s ním cestovat, bojovat, nosit pro něho předměty. Používají tu nejlepší zbraň anebo zbroj, kterou mají v inventárři. Jinými slovami řečeno, zbraň s největší hodnotou poškození a brnění s nejvyšší obranné hodnotou.

Výjimku tvoří podskupiny (např. psy). Tito Společníci nemůžou nic nosit a používat žádné předměty. Spolupráce s nima je omezena jenom na příkazy čekej/následuj a odejdi.

Společníci si uchovají svůj inventář i poté jako je propustíte. Když zemřou hráč je může prohledat a zebrat pŕedměty obsažené v jejich inventáři. Některé Společníky lze využít taky jako trnéri. Tady je jako.

Drakorozený může mít najednou jen jednoho lidského Společníka. Ve většině případů ho může kdykoliv opustit a znovu se k němu vrátit. Okrem toho mužete mít jěště jednoho "nelidského" společníka. Tedy dokopy můžete mat dvoch společníkov.

Levelování společníků[editovat]

Úroveň v jaké se nachází váš společník se bude zhodovat s tou v jaké se nachází hráč. Toto platí až do dosáhnutí jistého levelu, který je specifický pro každého ze společníků, u většiny z nich je to však úroveň 30. Roggi Uzlovous a Sven mají tenhle bod snížený na úroveň 20. Družiníci, kterých lze získat za společníky a stejně i Adelaisa Vendicci, mají tenhle bod na úrovni 25. Mjolla Lvice, Illia jako i všechny pronajatelné žoldáci (včetně Erika Zabijáka) mají tenhle bod na úrovni 40. NPC Erandur, Cicero, členové Kruhu (Aela, Farkas a Vilkas) a jarlova ochranka má tenhle bod na úrovni 50. U J'zarga je to až na leveli 81, tady tak jako i u jráče. Aktuálně však vaši společníci v Skyrimu (spolu aj se všemi ostatními PC, které jsou schopné levelovat) zůstanou v levelu, kterí měli když se po prvýkrát s váma setkali a už dále nebudou levelovat spolu s hráčem. Jediný způsob jak napravit je pomocí příkazového řádku na PC ("zakázaním" a následním "povolením" dané postavy, pokud se ještě nenachází ve vaší partě). Další způsob je použít Tlachoplach, který je změní v nějaké zvířecí stvoření a když se pak znovu změní v člověka, tak je najmou zpět. Tímhle se jejich předošlé statistiky vynulují a nastaví na ty, které má hráč právě teď. Inventář se jim počas tohto procesu nezmaže, avšak pokud chcete aby použili předměty, které v něm mají, budete jim je muset vzít a znovu dát. Statistiky základních (nevyhnutních) postav nelze resetovat jinak než pomocí příkazového řádku.

Styl boje společníků[editovat]

Pokud nějaký ze společníků schytá od nepřátele smrtelný úder, namísto smrti jenom poklekne na kolena a nepřátelé ho budou ignorovat. Společníky lze omylem zabít a to vaši rukou anebo i rukou spřátelených NPC. Mimořádě silné anebo plošné útoky (např. od draka ) mohou také způsobit společníkovu smrt. Morálka jednotlivých společníků se taky do značné míry liší. Společníci např. jarlova ochranka budou vždy bojovat až dokud budou na nohách, zatím co Roggi Uzlovous uteče pokud se vážně zraní. Všichni společníci upřednostnují obouruční zbraně pred jednoručníma a to i navzdory tomu, že můžou být s nima méně zriční. Z toho důvodu by jste společníkovi, který umí dobře ovládat jednoruční zbrané neměli v inventáři nechávat i obouruční zbraň. Společníci také dávají přednost magickým zbraním (holem, ...) před chladnými. Většina společníků, kterí se nespecializují na magii, mají jako trvalou součást inventáře luk, který jim nelze odňat. K tomu, aby z něho stříleli nepotřebují žádné šípy. Pokud chcete, aby stříleli jistý typ šípů, do inventáře jim vložte jeden kus daného typu a oni ho budou využívat jako kdyby ho měli neomezené množství. Ak jim dáte do inventáře 1 daedrický šíp, budou ho používat donekonečna. Vybírají vždy ten najsilnější typ šípů, který mají v inventáři.Toto ovšem platí jenom pokud používají jejich předvolený luk. Pokud jim luk dáte vy, mínějí se jim šípy rovnako jako hráči. Společníci budou používat používat boj dvěma chladnými zbraněmi jenom pokud jsou vybaveni Meče zapřisáhlých a aj to jen pod podmínkou, že v jejich inventáři nebude žádná jiná zbraň anebo štít. Také budou používat boj se dvěma kozelnými holemi a to bezohledu na to, co mají v inventáři. Pokud hráč vstoupí do Plížícího modu, lidský společníci ho budou následovat, pokud budete v tomhle modu pak žáadný ze společníků nebude útočit, ledaže by jste zaůtočili jako první. To se však netýká ostatních „nelidských NPC“ jako je Míko, Strážce anebo Toulavý pes. Bohužel, výbava mnohých společníků nekorepsonduje z schopnostma v kterých jsou dobří. Například Aelina defaultní zbroj je Těžká zbroj, zatímco jej deafultní schopnost je Loehká zbroj. Podbně to má i Erik Zabiják, kterého hlavními schopnostmi jsou Obouriční zbroj a lehká zbroj, zatímco jeho defaultní výbavou je jednoruční meč a železná zbroj.

Smrt společníka[editovat]

Štěstí pro společníky, že jakmile jejich zdraví klesně téměř k nule, padnou na kolena a hra je začne ignorovat. Poté co jim doplní život se znovu zvednou a zapojí do boje. To však neznamená, že vlyvem mocného útoku nějakého NPC nemohou i zemřít. Nejlepší způsob jakým se vyhnout nechtěné smrti společníka, je odvést boj jinam když už je společník na kolenou. Společníka lze také vybavitlektvarmi, které použije kdy nato nastan vhodná chvíle. Další způsoby jakými může společník umřít jsou:

 • zabití hráčem (včetně použití řevů)
 • pádem
 • otrávením jedem
 • pastí
 • úderem od nepřítele, zatím co se snimi hráč baví
 • napadením věžičkama


Společníky lze oživit pomoci příkazového řádku vpsaním "player.placeatme <base_id>" a to bez úvozovek, přičemž base ID je base ID padlého společníka.

Pokyny pro společníky[editovat]

Hráč zadáva pokyny Lydii

Trvalým společníkům lze zadávat nasledovní rozkazy:

Začněte rozhovor (mimo boje) a vyberte v dialogu možnostI pořebuju aby něco udělal. Společníci můžou:

 • Napadnout nějaké NPC
 • Počkat ve vybrané lokaci (nebo jen počkat)
 • Použít předmět.
 • Otevřít zamčené dveře anebo truhlu..
 • Vybrat jeden předmět anebo celý obsah bedny. (UPOZORNĚNí pro PS3 platí pro patch 1.4 a výše: Jakmile hráč vezme objekt z lecjakaýho objektu, tak poté co si ho od něj vezmete tak bude považován za kradený. Tohle bylo příjmuto jako opatření, aby nebylo možné spravit z kradených předmětů legální tím, že je hráč uloží do své skříne a pak přikáže společníkovi, aby je vzal. Tenhle bug dovoloval hráči spravit z kradených předmětů legální témeř okamžitě.
 • Vyspát se v posteli.
 • Sednout si na schody anebo lavici.
 • Aktivovat Svatyni a získat její požehnání.
 • Vykonat práci jako sekání dřeva (no ne těžit rudu).
 • Odejít ze služby pro Drakorozeného.
 • Kradnout (Drarozený však musí zůsat nepozorován)

Zadávání příkazů společníkům přináší ještě několik dalších benefitů. Jsou nasledující:

 • Společníci mohou brát knihy schopností, kterí hráč ještě nechce číst. Lze je hockdy sebrat z jejich inventáře a přečíst.
 • Společníci mohou hráči pomoci plnit kameny duší – pokud mají v inventáři dostatek prázdných kamenů duší a zbraň s očarováním Uvěznění duše.
 • Společníci vám také mohou osvětlovat temné oblasti pomocí pochodně.
 • Společníci k odemykvání dveří nepotřebují paklíč.
 • Pokud jste upír, tak poté jako společníkovi přikážete spát, můžete se nakrmit na jeho krvi.

Pokud přikážete společníkovi čekat, tak vyčká 3 dni než se vrátí do lokace, v které jste ho původně našli.

Morální odpovědnost společníků[editovat]

Každý společník jiné morální zábrany. Společníci jako Farkas, jsou poctivý občané a vpřípadě že jsou svěkdem zločinu nahlásí ho strážím. Jiní jako například Jenassa, jsou připraveni spáchat kterýkolvěk zločin a pokud, budou jeho svědekm nenahlásí ho. Pokud hráč pnakáže společníkovi spáchat zločin a on bude přichycen, hráč bude znášet důsledky pouze pokud nebyl dostatečně skryt.

Inventář a výbava[editovat]

Mjoll Lvice v Ebenitové zbroji s Ocelovou plátovou helmou, Trpasličím štítem a Chmurosečem.

Společníky lze požádat, aby vzali jakýkolvěk předmět a to i navzdory tomu, že je prekročen jejich maximální hmotnostní limit a to bez toho aby se spomalila jejich rychlost. Společnící vždy oblékají tu nejlepší zbroj a používají tu nejlepší zbraň, kterou nosí v inventáři. Presněji zbroj s nejvyšším obranním hodnocením a zbraň s nejvyšší hodnotou poškození. Společníci nebudou používat zbraň, kterou mají nastavenou jako defaultní, ledaže by byla vylepšena prostřednictvím kovářství anebo očarováním. Sem-tam se tedy může stát, že společník odmítne používat zbraň, kterou mu přidelíte (například Mjolla Lvice preferuje obouruční zbraně pred jednoručníma, což lze vyřešit tak, že jí dáte jednoruční zbraň a štít). Lze to udělat i tak, že z společníkem začnete „obchodovat“ a dáte mu lepší zbraň, přičemž tou starou mu vezmete a odhodíte. Tímt o společníka nepřímo donutíte použít zbraň, kterou jste mu dali, místo té původní. Společníci si uchovávaj svůj inventář i poté co je opustíte, to znamená že je můžete používat jako sklad.

Efekt opuštění společníka na jeho inventář[editovat]

Pokud společníka propustíte a znovu vemete do služby, zjistíte že bude na sobě mít jeho původníoblečení. Toto lze vyřešit tak, že z inventáře mu vyjmete část zbroje a opětovně mu jí vrátíte. Další možnost je odejít a znovu se vrátit do oblasti, v které se nachází společník. Na to, aby společník mohl využívat neomezené množství šípů, mu stačí do inventáře vložit pouze jediný kus. Proto by jste měli společníka vybvait vždy tím nejlepším typem, který máte po ruce. Avšak je potřeba dát pozor, protože po vystřelení šípu se ho můži chopit i nepřítel a začít ho využívat také.

Několik společníků naráz[editovat]

Viď hlavní článek: Více společníků.

Současně lze mít pouze jednoho společníka, avšak existuje několik způsobů jak to lze obejít. Úkolové postavy, které jsou automaticky nastaveny následovat Drakorozeného jako: Zasvěcenec Temného bratrstva, umí najednou vyvolat několik Atronachů a spolu s dalšími modmi pro  PC  , dokážete vybudovat menší armádu.

Společníci[editovat]

Členové jarlovy ochranky[editovat]

Huskarlové, jsou v podstatě Jarlovou osobní stráží. Jejich úkolem je chránit nobilitu před hrozbami. Pokud jste stanete Zemanem v některé z Držav, automaticky tím ziskáte osobního strážce. Všichni huskarlové jsou přislušníky Nordské rasy.

Název Lokace Podmínky Rasa Sobáš
Argis Opora Vlindrelská síň, Markarth Stát se Thánem Markarthu Nord Ano
Calder

Hjerim, Větrný Žleb

Stát se Thánem Východní marky Nord Ano
Iona Medovín, Riften Stát se Thán Riftenu Nord Ano
Jordis Šermířka Hrdá věž, Samota Stát se Thánem Haafingaru Nord Ano
Lydia Domov vánku, Bílý Průsmyk Stát se Thánem Bílého Průsmyku Nord Ano (od patchu 1.5)

Stoupenci patřící k frakcím[editovat]

Po splnění jistých úkolů pro danou frakci, budete moci získat i společníky, kterí se k ní hlásí.

Název Třída
Frakce Lokace Úkol Rasa
Sobáš
Aela Lovkyně Darebák Družiníci Jorrvaskr Sláva mrtvých Nord Ano
Athis Válečník Družiníci Jorrvaskr Sláva mrtvých Dunmer Ano
Farkas Válečník Družiníci Jorrvaskr Sláva mrtvých Nord Ano
Njada Mlátička Válečník Družiníci Jorrvaskr Sláva mrtvých Nord Ano
Ria Válečník Družiníci Jorrvaskr Sláva mrtvých Císařští Ano
Torvar Válečník Družiníci Jorrvaskr Sláva mrtvých Nord Ano
Vilkas Válečník Družiníci Jorrvaskr Sláva mrtvých Nord Ano
Brelyna Maryon Mág Ledohradská univerzita Sál úspěchu Brelynin trénink Dunmer Ano
J'zargo Mág Ledohradská univerzita Sál úspěchu J'zargův experiment Khajiit Ne
Onmund Mág Ledohradská univerzita Sál úspěchu Onmundův požadavek Nord Ano
Cicero Úkladný vrah Temné bratrstvo Svatyně v Jitřence Chvála Sithisovi Císařští Ne
Zasvěcenec Temného bratrstva Úkladný vrah Temné bratrstvo Svatyně v Jitřence Chvála Sithisovi Nord Ne

Žoldáci[editovat]

Na žoldáky lze běžně natrafit v hospodách napříč celým Skyrimem. Aby se stali vašimi společníky jim musíte nejdřív zaplatit 500 GoldIcon.png. Poplatek je jednorazový, když je opusíte a budete jej chtít znovu rekrutovat, už neplatíte.

Název Třída
Lokace Rasa
Sobáš
Belrand Zaříkání U Mrkajícího kolčaváka, Samota Nord Ano
Jenassa Úkladný vrah Opilý lovec, Bílý Průsmyk Dunmer Ano
Marcurio Mág U včely a žihadla, Riften Císařští Ano
Stenvar Válečník U Věčné svíce, Větrný Žleb Nord Ano
Vorstag Válečník Stříbrná krev, Markarth Nord Ano

Společníci jako odměna za splnění úkolu[editovat]

Získaní těhle společníků s se váže na splnění souvisejicích úkolů.

Název Třída
Lokace Požadavky Rasa
Sobáš

Adelaisa Vendicci

Válečník Východoříšská společnost Svítání na východě Císařští Ne
Ahtar Válečník Chmurný hrad Dokončit úkol Zabij vůdce banditů. Redgard Ne
Annekke Válečník Černý Brod Dokončí úkol Zabij vůdce banditů. Nord Ne
Aranea Ienith Mág Azuřina svatyně Jako odměna zato, že se hráč rozhodne vrátit rozbitou hvězdu Azuře v úkole Černá hvězda. Dunmer Ne
Eola Noční čepel Síň mrtvých, Markarth Pomoc s úkolem Tak chutná smrt Breton Ne
Erandur Mág U Větrného štítu, Jitřenka Pomoct mu s úkolem Noční můra za bílého dne Dunmer Ne
Erik Zabiják Válečník U Zimního ovoce, Rorikův Dvorec Presvědčit jeho otce, aby se stal dobrodruhem. Nord Ano
Faendal Archer Vorařov Pomoct mu s úkolem Milostní trojůhelník Bosmer Ne
Golldir Válečník Hillgrundova hrobka Pomoct mu s úkolem Starobylý kult Nord Ne
Illia Mág Věž temného světla Pomoct jí s Pokáním Císařští Ne
Kharjo Válečník

Ahkari Khajiití karavana

Získejte mu Měsíční amulet Khajiit Ne
Lob Válečník Largašbur Dokončit úkol Prokletý kmen Orkové Ne
Mjolla Lvice Rytíř Riften Zaobstarat jí Chmuroseč Nord Ano
Ogol Válečník Largašbur Dokončit úkol Prokletý kmen Orkové Ne
Roggi Uzlovous Válečník Kynin hájek Najít jeho rodinný dědičný štít Nord Ano
Sven Bard Vorařov Pomoct mu s Milostním trojůhelníkem Nord Ano

Ostatní společníci[editovat]

K tymhle společníkům se neváže žádný specifický úkol. Jejich získaní může byý mimořáně jednoduché.

Název Třída
Lokace Podmínky Rasa
Sobáš
Benor Válečník Morthal Porazit ho v rvačce Nord Ano
Borgakh Železné srdce Válečník Mor Khazgur Koupit jej věno anebo ji zvést Orkové Ano
Cosnach Válečník

Stříbrná krev,Markarth

Porazit ho v rvačce Breton Ano
Derkitus Darebák Černobrodský průsmyk Oslobodit ho z otroctví Argonián Ano
Gorbaš Železná ruka Válečník Dušnik Yal Přesvědčit ho aby se vydal na cesty s Drakorozeným Orkové Ano
Utherd Nezlomná Válečník U Kobyly a praporce, Bílý Průsmyk Porazit jí v rvačce Nord Ano

Zvířatá[editovat]

Hráč může mít současně zvířecího i lidského společníka. To znamená jednoho člověka, jednoho psa a k tomu ještě Barbase.

Název Lokace Podmínky
Barbas Kousek za městem Falkreath Započít úkol Promluv si s Lodem
Míko Potĺka se kolem Míkovy chatrče Nic
Toulavý pes Náhodná lokace Nic
Stín Svatyně Temného bratrstva Započít úkol Léčba šílenství
Strážce Markarthské stáje 500 GoldIcon.png

Barbas není počítán jako společník. Zvířecí společníci nemohou měnit předměty.

Poznámky[editovat]

 • Většina, avšak ne všichni které si lze vzít, mohou být i společníkmi.
 • Hráči můžou nosit neomezené množství předmětů. To platí pokud jim předměty prikážete vzít. Tyhle předměty však budou označeny jako kradené, to však nevadí pokud je použijete k nošení srurovin, které použijete pro další zpracování (např. dračí kosti, šupiny, rudy anebo ingoty).
 • Pokud společníky vyzbrojujete jedinečnými zbraněmi, dávejte pozor. Protože jak na ně zaútočí Draugir a použije řev Odzbrojení, mohlo by se stát, že nějakou z nich přídete.
 • Jedině postavy typu Darebák a jim příbuzné mohou otevřít, kteroukoliv truhlu o kterou jich požádáte. Pokud ji otevřít nedovedou, tak buď nejsou Darebáci, anebo jste je o to nepožádali anebo se jedná prostě o bug.
 • Každý lidský společník, kromě Cicera a Zasvěcence Temného bratrstva, může být naverbován k Čepelím zaco zcela zdarma obdrží Zbroj a Meč Čepelí. Pokud si pohovoříte s Delfínou v Chrámu Nebeského útočiště, pak k nim můžete naverbovat až 3 společníky. Poté jak společníky naverbujete k Čepelím, pak se už nebudou vracet domů ale do Chrámu Nebeského útočiště.
  • Sada zbroje Čepelí, kterou Společník obdrží, nahradí kteroukoliv zbroj co má právě na sobě a nebude ji možo získat zpět.

Pokud hráč započne úkol (quest) Tajemství Alduinovy zdi a vyslechne si co od něho Esbern s Delfínou chtějí.

 • S tradičním společníkem, zvířecím společníkem a v kombinaci s perkem Vyvolávání ,Zdvojení duše, může hráč mít až šest společníků. Avšak může to způsobovat problémy v situacích, kdy projíždíte dvěrma a úzkymi pasážemi.
 • Jakmile splníte úkol Arnielina snaha, budete popři vašich tradičních společnících schopni vyvolat i Arnielin stín. Tímhle způsobem zvýšíte počet potenciálních společníků o 1.
 • Some followers will give the Dragonborn the key to their house which will allow to freely loot the entire place without stealing or killing the follower.
 • Některé úkoly budou vyžadovat aby jste některého společníka dočasně propustili ze služby. Společník tedy odejde ze všema předmětmi, které jste mu dali. Pokud ho budete chtít zpět, stačí ak zajdete do lokce, kde jste ho prvně střetli.
 • Pokud chete vyplatit odměnu, která je vypsána na vaší hlavu a nechcete přijít o předměty, co jste ukradli, tak je odložte u společníka.
 • Není známo, či se na společníkovy projevují magické účinky předmětu.

Společnící což jsou cvičitelé / učitelé[editovat]

Někteří z potenciálních společníků jsou taky trenérmi. Tyto společníci dokážou hráče vycvičit v schopnostech a tím zvýšit jejich úroveň. Trénink však není zdarma, ale když jsou vašimi společníky pak si zaplacené peníze můžete vzít zpět. Stačí otevřít jejich inventář a vzít je. Následovní společníci jsou i trenéři: (Poznámka: Téměř všichni patří mezi Družiníky, k jejich získání je potřebné splnit větší část úkolů z dějové linie Družiníků , netýká se to jenom Faendala.)

Bugy[editovat]

Někteří z Družiníků mají bug, díky kterému nebudou nikdy používat jiný luk, než je jejich předvolený. Někteří z Družiníků budou používat pouze "těžké" luky to znamená jenom Trpasličí, Ebenitový anebo Daedrický. Někteří zas jenom lehké to znamená jenom skleněný anebo elfský. Vypadá, že používají luk z materiálu z jakého mají zbroj.

 • Společníci dokážou unést nekonečné množství zboží, pokud jim dáte povel vzít ho. Problém je v tom, že bude považováno za kradené
 • Může se stát, že společník se zasekne na terénní nerovnosti. V některých případech to lze vyřešit užitím efektu odhození.
  • Sem tam se stane, že se nebudete schopni dostat na místo, kde vás společník uvízl. V tom případě lze použít konzolový příkaz TCL. Stlačte (~), napište TCL a opět stlačte vlnovku. Press the tilde (~) key to open the console, type TCL, press the tilde key to close the console. Reverse the process to turn collision back on.

 PS3  Může se státe, že po dokončení úkolu Čepel v temnotě, se k vám nebudou chtít připojit další společníci. Budo se tvářit jako, kdy by jste už nějakého právě měli.

 • Poté co se se společníkem rozdělíte a znovu si ho najmete, se může přihodit, že se mu pokaždé obnoví defaultní výbava, z které se většina ani v inventáři nezobrazí. Když se společníkem rozdělíte několikrát, může dojít k tomu, že bude mít prakticky nulovou nosní kapacitu.
 • Pokud je na vaší hlavu vypsána odměna ve všech územích Skyrimu, může dojít k tomu, že společníci budou stále dokola chodit jako by byly stráže.
 • Společníci můžou umřít v důsledku mocného anebo magického útoku Falmera.
 •  360   Pokud jste jsi "activate" přehodili na tlačidlo jiné než A, společníci nemusejí uposlechnout vaší rozkazy. Řešení je nastavit ovládání zpět na předvolené.
 • Od společníků si někdy nelze vzít zpět předměty, které jste jim dali. Zobrazí se vám "nemůžete si vzít společníkovu počáteční zbroj."

Odkazy[editovat]

Společníci na Wikii<comments />