Ničení (Skyrim)

Z Elder Scrolls wiki - Skyrim návod, walkthrough, cheaty, největší stránka o sérii Elder Scrolls v Čechách!

Stránka cs.elderscrolls.pedie.EU je již plně editovatelná. Do jejího rozvoje se může zapojit každý!

Škola ničení se zabýváb spotáním energie ohně, mrazu a blesků. Tato dovednost ulehčí sesílání kouzel, jako je ohnivá koule, ledový hrot či blesk. The Elder Scrolls V: Skyrim

SchopnostNičení.png

Ničení je dovednost ve hře The Elder Scrolls V: Skyrim spadající pod hráčský styl Mág. dovednost Ničení narůstá čarováním kouzel, z téhle magické školy. Knihy kouzel Ničení mjí na obalu vyobrazenou dlaň obklopenou plameny. Kouzla tyhle magické školy, jsou považovány za hlavní zbraň Mágů. Je to tak, protože se jedná o jediný typ kouzel působící přímé poškození.

Odkdy nelze tvořit vlastní kouzla, musí se učit pomocí Knih kouzel. Knihy kouzel lze najít náhodně anebo je koupit u obchodníků, či jiných postav. Speciálně ty pro Ničení, prodává Faralda z Ledohradské univerzity. Má jich docela spoustu.

Větve[editovat]

Ničení se dělí do třech větví, na základě toho jaký druh poškození kouzla působí. Jsou Ohnivá, Mrazivá a Blesková. Každá skupina působí jinak a projevuje se jí typickými účinky. Tu je jejich přehled:

Oheň[editovat]

MAGINVFireballArt.png
Ohnivá kouzla spotřebůvají nejméně many, rychlost dokud dorazí k cíli a způsobí poškození je na průmerné úrovni. Většina ohnivých kouzel, cíl po zasažení zapálí, což posílí poškození působené jinými zbraněmi. Temní elfové mají vůči tomuto typu kouzel 50% odolnost, což může být výhodou při boji s drakmi chrlícími oheň. Ohnivá kouzla použité na vodu, ji v daném míste přivedou k varu. Můžete si to vyzkoušet v malých potůčcích kolem Bílého Průsmyku, je jich tam dost.

Mráz[editovat]

MAGINVIceSpellArt.png
Mrazivé kouzla mají průměrnou spotřebu many, no jejich rychlost je v prorvnání s bleskovými nižší. Mrazivé kouzla cíl spomalí a zároveň působí poškození jeho zdraví a výdrži. Nordi mají vůči tomuto typu kouzel 50% odolnost, což může být výhodou při boji s drakmi chrlícími led. Upíři mají také odolnost vůči tomuto typu poškození a to v rozsahu od 25% do 100%. Závisí to od stádia Vampyrismu, v kterém se právě nachází.

Blesk[editovat]

MAGINVShockSpellArt.png
Blesková kouzla spotřebůvaj největší obnos many, no cíl zasahují okamžitě. Bleskové poškození vysává cíli zdraví a manu, což se výbroně hodí najmě proti Mágům. Vznešení elfové mohou z tohto typu kouzel vytěžit maximum, nakolik mají dodatečné zrychlení obnovy many, Moc urozených.Bretoni mají vrozenou 25% odolnost vůči všem druhům magie.

Knihy a úkoly[editovat]

Tohle je seznam knih, které pomáhají zvýšit dovednost Ničení. Lokace, kde jej lze najít najdete po kliknutí:

Následovní vedlejší úkoly (questy), pomáhají zvýšit dovednost Ničení:

Kouzla[editovat]

Tohle je úplný seznam kozel Ničení:

Počet Minimální výše dovednosti Název kouzla Popis Základní mana
Novic 0 Plameny Ohnivý zášleh, který způsobí 8 bodů poškození za sekundu. Zapáleným cílům působí dodatečné zranění. 14 za sekundu
Omrzliny Vytvoří mrazivý závan, který způsobí 8 bodů poškození zdraví a výdrži. 16 za sekundu
Jiskření Způsobí poškození bleskem, který způsobí 8 bodů poškození zdraví a many za sekundu. 19 za sekundu
Arnielino proudění* Způsobí cíli popálení za 1 bodů poškození za sekundu. Zapáleným cílům působí dodatečné zranění. 1 za sekundu
Upíří vysátí* Vysaje 2, 3, 4 nebo 5 bodů zdraví cíle (závisí od úrovně Vampyrismu). 6, 10, 13 nebo 17 za sekundu (závisí od úrovně Vampyrismu)
Učedník 25 Ohnivá střela Ohnivý zášleh, který způsobí 25 bodů poškození. Zapáleným cílům působí dodatečné zranění. 41
Ledový hrot Ledový hrot který způsobí 25 bodů poškození mrazem a to jak zdraví tak výdrži. 48
Blesk Způsobí poškození bleskem za 25 bodů zdraví a sniží cíli manu o polovinu této hodnoty. 51
Ohnivá runa Po seslání na plochu v blízkosti vybuchne a způsobí 50 bodů ohnivého poškození. Zapálené cíle utrpí dodatečné zranění. 234
Ledová runa Po seslání na plochu v blízkosti vybuchne a způsobí 50 bodů poškození mrazem, když se přiblíží nepřítel. 293
Blesková runa Po seslání na plochu v blízkosti vybuchne a způsobí 50 bodů bleskového poškození, když se přiblíží nepřítel. 323
Znalec 50 Řetězový blesk Blesk zraňuje za 40 bodů zdraví a snižuje manu o polovinu této hodnoty pak přeskočí na další cíl. Pokud osoba ovládá perk Silný výboj úroveň 2/2, pak blesk preskočí ještě na další cíl a způsobí mu poškození bleskem 60. Výstraha! Lze zasáhnout i přítele. 156
Ohnivá koule Ohnivý výbuch který způsobí 40 bodů poškození v okruhu 5 metrů. Zapálené cíle dostávají dodatečné zranění. Pokud má hráč perk Žhnoucí plameny úroveň 2/2, polkruh exploze se zvýší o 5 a poškození o 60 bodů. Zraňujě Společníky, ne však Drakorozenýho. 133
Ledová bouře Ledová bouře která způsobuje zranění mrazem za 40 bodů a snižuje výdrž o stejnou hodnotu. Oblast bouře se rozšíří, pokud má hráč perk Štiplavý mráz úroveň 2/2. Rozsah kouzla je menší pokud se čaruje pomocí Obouručního sesílání ničení. Zraňujě Společníky, ne však Drakorozenýho. 144
Plamenný plášť Po dobu 60 sekund působí nepřátelům v blízkém okolí 8 bodů poškození za sekundu. Hořící nepřátelé obdrží zranění navíc. Nezraňuje Společníky. Nezraňuje neutralní NPC jako například stráže. 289
Mrazivý plašť Po dobu 60 sekund budou protivníci v dosahu zbraní na blízko zraněni za 8 bodů poškození zdraví a poškození výdrže za sekundu. Nezraňuje Společníky. Nezraňuje neutralní NPC jako například stráže. 316
Bleskový plášť Okolní nepřátelé budou po dobu 60 sekund bičováni blesky a utrpí zranění ve výši 8 bodů za sekundu u Zdraví a a sníží cíli manu o polovinu této hodnoty. Nezraňuje Společníky. Nezraňuje neutralní NPC jako například stráže. 370
Expert 75 Ledový oštěp Ledový oštěp který způsobí 60 (90) bodů poškožení mrazem a to jak zdraví tak výdrži. 320
Sežehnutí Ohnivý zášleh který způsobí 60 (90) bodů poškození. Zapáleným cílům působí dodatečné zranění . 298
Kulový blesk Způsobí bleskové poškození které ubere 60 bodů zdraví a o polovinu této hodnoty sníží manu. 343
Stěna plamenů Při seslání na zem vytvoří ohnivou zeď která způsobí 50 bodů ohnivého poškození za sekundu. Nezraňujě Společníky, ne však Drakorozenýho. 118 za sekundu
Stěna mrazu Při seslání na zem vytvoří ledovou zeď která způsobí 50 bodů poškození mrazem za sekundu. Nezraňujě Společníky, ne však Drakorozenýho. 137 za sekundu
Stěna blesků Při seslání na zem vytvoří zeď blesků která způsobí 50 bodů bleskového poškození za sekundu. Nezraňujě Společníky, ne však Drakorozenýho. 145 za sekundu
Mistr 100 Bouře Kolem sesílatele vytvoří bouři, která zraňuje nepřítele. Cíl utrpí 20 bodů mrazivého poškození za sekundu a působí dodateční snížení výdrže. Trvá 10 sekund 1106
Ohnivá bouře Způsobí ohnivý výbuch který má epicentrum u sesílatele a způsobí 100 bodů poškození. Cíle nejblíže sesílateli dostanou největší poškození. 1426
Bouře Sesílá nepřerušovaný řad blesků, který cíli způsobí 75 bodů bleskového poškození a poloviční množství jeho maně. 138 za sekundu

* Speciální kouzla

Velmistrovská kouzla nejsou dostupna již od začátku. Pro aktivaci Velmistrovských kouzel Ničení, je nutno nejdříve splnit úkol Kouzlo ničivého rituálu, což lze jakmile dosáhnete Ničení 90.

Počáteční kouzla[editovat]

Nasledovní kouzla Ničení jsou k dispozici, pokud si zvolíte patřiční rasu:

Perky (Talenty)[editovat]

Nasledující perky si budete moci zvolit s tím jako bude vaše dovednost Iluze narůstat:

K tomu, aby jste si mohli zvolit všechny perky (talenty) ničení, je potřebné mít 17 bodů. Poznámka: Nápor, tedy kouzla Ničení sesílaná oběma rukama mající způsobit zavrávorání nepřítele, se zdá že fungují na všechny NPC, včetně draků (i Alduina). Tedy pokud máte dostatek many, případně vás kouzla ničení již nic nestojí, pak se může jednat o nejsmrtonosnější taktiku jakou lze ve hře dosáhnout.

Talenty (Počet) Požadavky Popis
Novicovské ničení Žádné Umožňuje sesílat novicovská kouzla ničení za polovinu many.
Obouruční sesílání ničení Ničení 20, Novicovské ničení Kouzla ničení seslaná oběma rukama najednou mají silnější účinky
Učednické ničení Ničení 25, Novicovské ničení Umožňuje sesílat učednická kouzla ničení za polovinu many.
Žhnoucí plameny (2) Ničení 30, Novicovské ničení Ohnivá kouzla působí o 25% větší poškození (50% za další úroveň). (Ovlyvňuje i všechny očarované zbraně.)
Štiplavý mráz (2) Ničení 30, Novicovské ničení Mrazivá kouzla působí o 25% větší poškození (50% za další úroveň). (Ovlyvňuje i všechny očarované zbraně.)
Silný výboj (2) Ničení 30, Novicovské ničení Blesková kouzla působí o 25% větší poškození (50% za další úroveň).
Nápor Ničení 40, Obouruční sesílání ničení Většina kouzel ničení seslaných oběma rukama najednou způsobí, že oběř zavrávorá.
Mistr run Ničení 40, Učednické ničení Umožňuje pokládat runy na pětkrát větší vzdálenost.
Kouzla pro znalce ničení Ničení 50, Učednické ničení Umožňuje sesílat kouzla pro znalce ničení za polovinu many.
Spalující žár Ničení 50, Žhnoucí plameny Cíl, jehož zdraví príliš klesne kvůli zranění ohněm, se pokusí utéct z boje.
Zmrazení na kost Ničení 60, Štiplavý mráz Cíl, jehož zdraví príliš klesne kvůli zranění mrazem, bude ochromen.
Rozprášení Ničení 70, Silný výboj Cíl, jehož zdraví příliš klesne kvůli zranění blesky, bude zcela rozprášen.
Mistrovské ničení Ničení 75, Kouzla pro znalce ničení Umožňuje sesílat mistrovská kouzla ničení za polovinu many.
Velmistrovské ničení Ničení 100, Velmistrovské ničení Umožňuje sesílat velmistrovská kouzla ničení za polovinu many.

Poznámka: Nápor nebude fungovat, pokud na cíl právě působí Stěna blesků. Draugirského pána smrti nelze ochromit zatím co se nachází v Stěně blesků.

Trénink[editovat]

Levelování[editovat]

  • Pokud oblékáte čtyři sady zbroje, které snižují manu potřebnou k čarování kouzel ze školy Ničení o 25%, pak můžete čarovat zcela zdarma.


  • Můžete vyvolat mrazivého atronacha a útočit na něj ohnivými kouzly anebo Vyvolat ohnivého atronacha a útočit na něj ledem. Díky velikosti atronachů, se stává, že se zasekávaj v různých prostorech, protže neprojdou dvěřmi. Díky tomuto jsou vůči tomuto typu útoku zranitelní. Popři tom se můžete doléčovat kouzlem Léčení patřícím do Obnovy.
  • Sesíláním kouzla Plameny a Hojivý dotek na Základní postavy, lze využít klevelování dovednosti Ničení, Obnovy a Těžké anebo Lehké zbroje zároveň.
  • Poskakovíní na rozpálených uhlících v kovárně působí Ohnivé poškození, co vám zvyšuje schpnost Ničení. Můžete se doléčovat kouzlem Léčení patřícím do Obnovy

Viď také[editovat]

Šablona:SkyrimKouzlaNičení

Odkazy[editovat]

Ničení (Skyrim) na Wikii

Komentáře[editovat]

<comments />