Hra obchodu

Z Elder Scrolls wiki - Skyrim návod, walkthrough, cheaty, největší stránka o sérii Elder Scrolls v Čechách!

Stránka cs.elderscrolls.pedie.EU je již plně editovatelná. Do jejího rozvoje se může zapojit každý!

Vláda Skyrimu: Z pohledu cizince Abdul-Mudžíb Ababní

Na svých cestách, kterých jsem již podnikl mnoho, jsem se setkal s mnoha zvláštními národy a kulturami, v mnoha různých císařských provinciích. A v každé jsem shledal, že její způsob vlády a zvyky vůdců jsou zcela neobyčejné a typické pro danou provincii. Například v Černém močálu se argoniánský král spoléhá na to, že jeho vrazi jménem Stinné šupiny, se dokážou jakékoliv hrozby zbavit potají, bez toho, aby vědomost o ní pronikla na veřejnost. V císařské provincii Cyrodiilu, může císař vládnout přímo, ale není radno zlehčovat moc jeho rady starších. Při své nedávné cestě do Skyrimu, tvrdé a mrazivé říše nordů, jsem poprvé mohl být svědkem neobvyklého způsobu vlády tohoto silného a hrdého lidu. Zdálo by se, že je celá skyrimská provincie rozdělena do jednotlivých oblastí nazývaných "državy" a každá država má sídlo v jednom ze slavných dávných měst. V každém z těchto měst vládne král državy, nazývaný jarl. Jarlové Skyrimu jsou jako celek vskutku neúprosní. Ze svých trůnů prosazují právo nebo posílají své válečné síly, aby zahnaly nějakou místní hrozbu, ať už je to smečka vzteklých vlků nebo strašlivý obr, který se zatoulal příliš blízko k některé z osad. Při pozorování těchto jarlů jsem došel k tomu, že každý z nich má samozřejmě svou osobnost a svůj způsob vlády. Díky nespravedlivé pověsti nordských vůdců, která je ukazovala jako divochy nebo neotesané náčelníky, jsem ale nečekal formální složení dvoru každého jarla. Neboť ačkoliv vůdce državy je jediný, kdo sedí na trůně, má také mnoho úředníků s velmi důležitými a odlišnými úkoly. Dvorní čaroděj jarlovi radí ve všech záležitostech magie a občas dokonce i prodává služby či kouzla návštěvníkům pevnosti. Správce je jarlův nejvyšší rádce a obvykle má na starosti každodenní záležitosti v pevnosti, ve městě nebo dokonce i v celé državě. A běda tomu, kdo by se chtěl vzepřít huskarlovi, osobnímu tělesnému strážci jarla, který mu jen zřídka nestojí po boku a který přísahal v případě potřeby obětovat vlastní život při ochraně svého vůdce. Ale ať je každý jarl mocný a vlivný, jak chce, skutečná síla Skyrimu závisí na síle jeho Velekrále. Velekrál je vládce nade všemi a na jeho místo vždy bývá zvolen jeden z jarlů, jejž vybírá sněm - mimořádně svolaná rada jarlů, která se setkává za účelem rychle vybrat skyrimského Velekrále. Alespoň taková je teorie. Ve skutečnosti ale Velekrál přísahá věrnost císaři, a protože Samota je město, které bývá nejvíce ovlivněno císařskou kulturou a politikou, byl post Velekrále již dlouhá léta spojen s postem jarla Samoty. Sněm je tudíž vlastně spíš divadlo a formalita, než cokoliv jiného. Když jsem se ale připravoval na odjezd ze Skyrimu, byla ve vzduchu cítit změna. Bylo cítit úzkost a strach některých dobrých nordů a mnozí byli nespokojení se stálou přítomností císařství v jejich zemi. A podmínka Bělozlatého konkordátu, mírové smlouvy mezi císařstvím a Aldmerským spolkem, která prohlásila uctívání Talose jakožto devátého boha za nezákonné, tento rozpor jen zesílila. Takže ačkoliv jarlové Skyrimu stále vládnou svým državám a těmto jarlům vládne císařem posvěcený Velekrál, co se stane, když přijde den, kdy se sejde sněm, aby zvolil nového Velekrále? Velekrále, který nebude císařova "samotská loutka," jak to mnozí nazývají. Pokud takový den někdy nadejde, budu vděčný, když budu daleko od Skyrimu, ve svém vlastním hammerfellském domově. Neboť takové rozhodnutí by mohlo vyvolat občanskou válku a já se obávám, že takový střet by mohl zuřivý a nádherný nordský lid zcela rozervat.